Evaluacija baze podataka Kosovske knjige pamćenja – Nalazi i preporuke

Evaluacija baze podataka Kosovske knjige pamćenja – Nalazi i preporuke

logo_fhp_fdh_post

U martu 2012. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) obratio se dr Patricku Ball-u, izvršnom direktoru Grupe za analizu podataka o ljudskim pravima, molbom da oceni kvalitet i kompletnost baze podataka Kosovske knjige pamćenja. Dr Ball je formirao tim, koji su osim njega, činili dr Jule Krüger, konsultantkinja Grupe za analizu podataka o ljudskim pravima i profesor Michael Spagat sa Royal Holloway Univerziteta u Londonu. Tim je 10. decembra 2014. godine predao FHP-u dva izveštaja, jedan koji su sačinili dr Jule Kruger i dr Patrick Ball, i drugi, čiji je autor profesor Michael Spagat. Izveštaji su dostupni na engleskom jeziku:

Share