Sedmi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

Sedmi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

bilten_srpObjavljen je novi broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI!

Sedmi broj biltena prenosi iskustva Hrvatske, koja je deo svojih napora u toku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji usmerila i na unapređivanje procesuiranja za ratne zločine. Zahtev da se ova pitanja uključe u reformske procese u oblasti vladavine prava Hrvatskoj su došle iz Evropske unije, kao standardi koji moraju biti ispunjeni pre stupanja u zajednicu evropskih država. O tome piše Kristian Turkalj, pregovarač za poglavlja 23 i 24 Ministarstva pravde Republike Hrvatske.

Predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Semiha Kačar, piše o potrebi da Srbija prizna odgovornost za zločine koji su počinjeni nad stanovništvom Sandžaka tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, procesuira odgovorne za ove zločine a iz institucija ukloni pojedince koji su bili umešani u njih, te da žrtvama i članovima porodica stradalih prizna status civilnih žrtava rata.

Rubrika novosti donosi pregled najnovijih dešavanja u oblasti tranzicione pravde i evropskih integracija Srbije.

Zbog obustave rada advokatskih komora Srbije i Beograda, suđenja za ratne zločine nisu održavana od 10. septembra.

Vaše mišljenje i komentari na bilten i/ili teme koje pokreće su dobrodošli, i možete ih poslati emailom na  towardsJUSTICE@hlc-rdc.org ili se uključiti u diskusiju na Twitteru uz korišćenje #towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share

Da ne zaboravimo zločin u Sjeverinu!

Da ne zaboravimo zločin u Sjeverinu!

logo_zuc

Navršava se 22-godišnjica otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti Srbije iz Sjeverina. Ubijeni Sjeverinci nisu još dolično sahranjeni, sve ubice još nisu osuđene, a država Srbija nije priznala svoj zločin. Žene u crnom će 22.10.2014. učestvovati na komemoraciji u Sjeverinu, izražavajući saosećanje i bol sa porodicama ubijenih.

Share

Nevladine organizacije traže od države da zaštiti albansku zajednicu u Srbiji

Nevladine organizacije traže od države da zaštiti albansku zajednicu u Srbiji

ngo_albanciOrganizacije za zaštitu ljudskih prava zahtevaju hitnu i sveobuhvatnu reakciju policije, tužilaštva i sudstva povodom napada na objekte čiji su vlasnici pripadnici albanske nacionalne zajednice. Vlada mora jasno da se odredi po pitanju napada, dok policija, tužilaštvo i sudovi moraju da istraže i procesuiraju incidente koji se dešavaju u različitim gradovima u Srbiji, od Stare Pazove, preko Apatina, Sombora i Novog Sada.

Share

Poseta studenata Akademije za dijalog

Poseta studenata Akademije za dijalog

poseta_vestU utorak, 14. oktobra 2014. godine, polaznici Akademije mladih za dijalog i saradnju posetili su Fond za humanitarno pravo (FHP). Polaznici Akademije, koju organizuje Inicijativa mladih za ljudska prava uz podršku Francusko-nemačke kancelarije za mlade, su studenti i studentkinje iz Francuske, Nemačke, Srbije i sa Kosova.

Share

Gorak ukus vojne parade u Beogradu

Gorak ukus vojne parade u Beogradu

radio_slobodna_evropa_logoSpektakularna vojna parada u Beogradu, demonstracija vojne sile u prisustvu prvog čoveka Rusije! Te slike u regionu će se doživljavati, i to je nemoguće izbeći, i kroz podsećanje na ulogu koju je vojska pod komandom Beograda igrala tokom ratova devedesetih. Da li ono što Vojska Srbije danas predstavlja može da se posmatra izvan njenog sopstvenog teškog nasleđa iz ne tako davnog vremena?

Share

Predstavljanje Analize procesuiranja ratnih zločina u Srbiji u periodu od 2004. do 2013. godine

Predstavljanje <em>Analize procesuiranja ratnih zločina u  Srbiji u periodu od 2004. do 2013. godine</em>

predstavljanje_analize Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je 30. septembra 2014. godine Analizu procesuiranja ratnih zločina u Srbiji u periodu od 2004. do 2013. godine. Analiza sadrži pregled prakse, dostignuća i problema u radu institucija koje su u Srbiji angažovane u primeni krivične pravde za zločine koji su počinjeni tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, kao i 75 preporuka institucijama i drugim akterima. Analiza predstavlja polaznu osnovu za izradu predloga strateških smernica za procesuiranje ratnih zločina u narednoj deceniji, koji će biti predat Ministarstvu pravde Republike Srbije krajem 2014. godine.

Share

Analiza procesuiranja ratnih zločina u Srbiji u periodu od 2004. do 2013. godine

Analiza procesuiranja ratnih zločina u Srbiji u periodu od 2004. do 2013. godine

Analiza_2004-2013_srpAnaliza sadrži 15 poglavlja koja tematizuju rad ključnih institucija u procesuiranju ratnih zločina i pitanja od važnosti za kredibilnost suđenja za ratne zločine u Srbiji, poput usaglašenosti optužnica i presuda u domaćim predmetima sa činjenicama utvrđenim od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Analiza sadrži i 75 preporuka državnim organima Republike Srbije i međunarodnim akterima za poboljšanje svih aspekata procesuiranja ratnih zločina u Srbiji.

Analizu procesuiranja ratnih zločina u Srbiji u periodu od 2004. do 2013. godine možete preuzeti ovde.

Share

Poseta studenata SIT

Poseta studenata SIT

studenti_sitaU utorak, 30. septembra 2014. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su polaznici School for International Training (SIT). Studenti pohađaju različite univerzitete u SAD-u, a u okviru SIT-ovog programa studija mira pri Centru za komparativne studije konflikta na Fakultetu za medije i komunikaciju, boraviće 15 nedelja u Srbiji.

Share