Novi tekst nacrta zakona o civilnim žrtvama rata dodatno pogoršava njihov status

Novi tekst nacrta zakona o civilnim žrtvama rata dodatno pogoršava njihov status

Novi tekst nacrta zakona o civilnim zrtvama rata dodatno pogorsava njihov statusDržavni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dragan Popović nedavno je izjavio da država poštuje i ispunjava prava žrtava rata, kao i da je Nacrt zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, čije je predlaganje Vladi najavljeno, u skladu sa evropskim tekovinama. Povodom ove izjave i nakon uvida u prerađeni tekst Nacrta zakona, Fond za humanitarno pravo (FHP) i organizacije okupljene oko Koalicije protiv diskriminacije i Koalicije za pristup pravdi pozivaju ovo Ministarstvo da prestane da obmanjuje međunarodnu i domaću javnost, a pre svega više od 20.000 civilnih žrtava rata u Srbiji i objasni im zašto država odbija da poštuje njihova prava garantovana međunarodnim konvencijama čija je Srbija potpisnica.

Share

Sastanak organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih prava

Sastanak organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih prava

Sastanak organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih pravaDana 4. februara 2016. godine u biblioteci Fonda za humanitarno pravo (FHP) održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih prava počinjenih tokom i u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina. Na sastanku su učestvovali predstavnici Centra za demokratiju i tranzicionu pravdu (BiH), Udruženje Prijedorčanki “Izvor” (BiH), Centra za suočavanje s prošlošću – Documenta (Hrvatska), Vojvođanskog građanskog centra (Srbija), Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, Udruženja žrtava i svjedoka genocida (BiH), Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini (BiH), The engine room (Hrvatska), Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda (Srbija), FHP-a i FHP Kosovo.

Share

Traži se podrška žrtvama i svedocima

Traži se podrška žrtvama i svedocima

danas_logoBeograd – Nacrt nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina treba da sadrži ustavne garancije nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva, da radno telo za sprovođenje strategije ima i jednog visokopozicioniranog zvaničnika MUP – državnog sekretara ili direktora policije – da se promoviše uspostavljanje zajedničkih istražnih tužilačkih timova sa zemljama regiona, da se osposobe druge sudnice za prvostepena suđenja, te da se objavljuju presude.

Share

Izbegavanje reparacija – izbegavanje odgovornosti države

Izbegavanje reparacija – izbegavanje odgovornosti države

pescanik_250x207Pre više od 23 godine Dževad Koldžić iz Sjeverina, tada 13-godišnjak, ostao je bez majke. Mevlida Koldžić je zajedno sa još 15 sunarodnika Bošnjaka oteta 22. oktobra 1992. godine iz radničkog autobusa na liniji Rudo-Priboj kod mesta Mioče i od tada joj se gubi svaki trag. Bila je jedina žena od 16 otetih. Dževad je imao samo nju. Od tada do danas on je jedini član porodice Koldžić. Živi u Novom Pazaru, član je sandžačkog Odbora za ljudska prava, a radi kao snimatelj na TV Sandžak.

Share

FHP Kosovo: Oliver Ivanović osuđen na devet godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva

FHP Kosovo: Oliver Ivanović osuđen na devet godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva

fdh_kosovo_logoNakon trinaestomesečnog glavnog pretresa u slučaju Tužilac protiv Olivera Ivanovića i drugih,[1] međunarodno veće Osnovnog suda u Mitrovici/Mitrovicë (predsedavala sudija Roxana Comsa,[2])  objavilo je 21. januara 2016. godine presudu kojom je optuženi Oliver Ivanović oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i izreklo mu je kaznu zatvora u trajanju od devet (9) godina. U kratkom obrazloženju koje je ovom prilikom sudija Comsa saopštila strankama u postupku, sud je našao da je Ivanović odgovoran za zločin počinjen 14. aprila 1999. godine, u Mitrovici/Mitrovicë, u ulici Miladin Popović (sada Ahmet Selaci), kao i u ulici Put za Bajr. Ovom prilikom su usled dejstva srpskih paravojnih policijskih snaga ubijeni Albanci Fatmir Mustafa, Skender Paqarada, Avni Abazi i Mehmet Seferi.

Share

Neskrivena nebriga države za civilne žrtve rata

Neskrivena nebriga države za civilne žrtve rata

Neskrivena nebriga drzave za civilne zrtveFond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je 22. januara 2016. godine izveštaj „Pravo žrtava na reparacije u Srbiji i standardi Evropskog suda za ljudska pravaˮ. Izveštaj sumira nalaze o pravnom okviru i praksi poštovanja prava žrtava kršenja ljudskih prava tokom 1990-tih na reparacije u odnosu na standarde Evropskog suda za ljudska prava, u toku 2014. i 2015. godine. Na konferenciji je učestvovalo oko 40 predstavnika civilnog društva, udruženja žrtava, medija, ambasada i međunarodnih organizacija.

Share