Prošle, ali i prethodnih godina, zabeležena je pojava angažovanja, na svim nivoima državnih institucija, osuđenih pred domaćim i međunarodnim sudovima za ratne zločine, koja su odslužila višegodišnje zatvorske kazne. Takođe, ima dosta slučajeva da se za nosioce važnih rukovodećih funkcija sve do ministarskog nivoa imenuju lica koja su pod istragom, protiv kojih su u toku krivični postupci ili koja su osuđena i čekaju izdržavanje izrečenih kazni zatvora.