FHP-SS-002 FOND: Sudski spisi, sa suđenja Srbima za ratne zločine

PERIOD: 1993 – 2006

PRIMARNI IZVORI: Županijski sud u Varaždinu, Vukovaru, Vojni sud u Zagrebu, Opštinski sud u Splitu, Županijski sud u Zadru, Karlovcima, Osijeku, Požegi, Splitu, Šibeniku (Hrvatska), Okružni sud u Murskoj Soboti (Slovenija), Kantonalni sud u Sarajevu, Okružni vojni sud u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Okružni sud u Banja Luci, Viši sud u Zenici, Opštinski sud u Beogradu, Vojni sud u Novom Sadu, Vojni sud u Nišu (Srbija), Okružni sud u Peći, Gnjilanu, Prištini, Mitrovici (Kosovo), Okružni sud u Novom Pazaru, Viši sud u Podgorici, Osnovni sud na Cetinju (Crna Gora).

OPSEG I MEDIJ:  9 arhivskih kutija

SADRŽAJ:  Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima srpske i hrvatske  nacionalnosti za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, koju su pratili istraživači  i advokati FHP-a. Suđenja su se odvijala na teritoriji Srbije, Kosova, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Fond obuhvata period od 1991 godine do danas. U okviru fonda nalaze se sudski spisi (optužnice, presude, žalbe, rešenja, zapisnike sa ispitivanja okrivljenih, transkripti sa suđenja, zapisnici o saslušanju svedoka, službene beleške, izveštaji sa suđenja, dopisi, zahtevi za ukidanje pritvora, molbe, potvrde, punomoćja), novinski članci i prateća dokumentacija.

SISTEM SREĐIVANJA: :  po kutijama sređeno po geografskom principu u odnosu na lokaciju Suda (azbučnim redom), a u okviru predmeta- hronološki (prema datumu)

Očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski, hrvatski, albanski

LISTA SADRŽAJA:

Kutija br. 1

 • Suđenja pripadnicima hrvatske i srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Suđenja održana na teritoriji Hrvatske, pred Okružnim sudovima u:Varaždinu, Vukovaru, Zagrebu, Zadru, Karlovcima, Osijeku, Požegi, Splitu i Šibeniku. Ukupno 31 predmet.

Kutija br. 2

 • Suđenja pripadnicima hrvatske i srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Suđenja održana na teritoriji Hrvatske, Srbije i Kosova- pred Županijskim sudom u Vukovaru (Hrvatska), Opštinskim sudom u Splitu (Hrvatska), Županijskim sudom u Zagrebu (Hrvatska), Vrhovnim sudom Hrvatske, Okružnim sudom u Beogradu (Srbija), Okružnim sudom u Gnjilanu (Kosovo), Okružnim sudom u Prištini (Kosovo). Ukupno 5 predmeta.

Kutija br. 3

 • Suđenje Draganu Nikoliću iz Gnjilana, koji se tereti da je u  toku Nato bombardovanja, sa grupom saizvršilaca, lišio života lice albanske nacionalnosti. Suđenje održano pred Okružnim sudom u Gnjilanu (Kosovo), Okružnim sudom u Prištini (Kosovo) i Vrhovnim sudom Kosova. Ukupno 1 predmet (79 dokumenata).

Kutija br. 4

 • Suđenja pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji Kosova, održana pred Okružnim sudom u Mitrovici (Kosovo). Ukupno 4 predmeta.

Kutija br. 5

 • Suđenja pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji Kosova, održana pred Okružnim sudom u Mitrovici, Okružnim sudo u Peći, Okružnim sudom u Prizrenu, Okružnim sudom u Prištini (Kosovo). Ukupno 10 predmeta.

Kutija br. 6

 • Suđenje pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine, kao i druga krivična dela održana pred Okružnim sudom u Beogradu, Vojnim sudom u Beogradu, Vrhovnim vojnim sudom (Srbija). Ukupno 10 predmeta.

Kutija br. 7

 • Razno (špijunaža, odavanje vojne tajne, ubistvo, prisilni nestanak vojnika, nepropisan odnos prema poverenom oružju, deobni bilans i svojinska transformacija, bekstvo iz vojske, ometanje službenog lica u obavljanju dužnosti) Opštinski sud u Kragujevcu, Okružni sud u Kraljevu, Okružni sud u Leskovcu, Vojni sud u Nišu, Vojni sud u Novom Sadu. Ukupno 13 predmeta.

Kutija br. 8

 • Razno (terorizam, neovlašćeno držanje oružja, krivično delo ubistva, nedozvoljen prelazak državne granice, suđenje za ratne zločine- slučaj “Žute ose” Vučković Duško i Vojin). Okružni sud u Smederevu, Okružni sud u Užicu, Okružni sud u Požarevcu, Okružni sud u Prokuplju, Okružni sud u Sremskoj Mitrovici, Okružni sud u Šapcu. Ukupno 6 predmeta.

kutija br. 9

 • Suđenja pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine, kao i druga krivična dela održana pred Okružnim sudom u Murskoj Soboti (Slovenija), Okružnim sudom u Novom Pazaru (Srbija), Osnovnim sudom u Nikšiću (Crna Gora), Osnovnim sudom na Cetinju (Crna Gora), Okružnim sudom u Banja Luci, Višim sudom u Zenici, Kantonalni sud u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Okružni vojni sud u Tuzli, Viši sud u Podgorici (Crna Gora). Ukupno 14 predmeta.

Kutija br. 10

 • Izdvojeno suđenje Saši Radaku, koji je kao pripadnik dobrovoljačke jedinice, koja je bila u sastavu tadašnje JNA, kršeći pravila međunarodnog prava za vreme oružanog sukoba, na poljoprivrednom dobru “OVČARA”  lišio života dvestotine lica, čime je izvršio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Suđenje se održava pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu (Srbija). Ukupno 1 predmet (9 dokumenata)

Kutija br. 11

 • Suđenje Anđelku Kolašincu i drugim licima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, održane pred Okružnim sudom u Prizrenu (Kosovo). Ukupno 1 predmet (34 dokumenta)

 

Share

Obeležena godišnjica stradanja Vukovara

Predstavnici Fonda za humanitarno pravo (FHP), zajedno sa izvršnom direktorkom Natašom Kandić, prisustvovali su u četvrtak 19.11.2009. u Vukovaru komemoraciji pod nazivom „Vukovar jučer, danas i sutra: Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991“, u organizaciji udruge Vukovarske majke. Zajedno sa predstavnicima FHP, u Vukovar su iz Beograda doputovale i predstavnice Žena u crnom, kao i Inicijative mladih za ljudska prava.

Share

Radio Slobodna Evropa: Dan sećanja na vukovarske žrtve bez zvaničnika iz Srbije

RFE-logoPiše: Nebojša Grabež
Radio Slobodna Evropa
18.11.2009.

Kako Srbija danas gleda na vukovarsku tragediju koja se dogodila pre 18 godina i šta su pokazali dosadašnji sudski procesi koji su vođeni povodom tog zločina i, konačno, u kojoj meri su zadovoljene pravda i istina?

Share

Nacional: Nataša Kandić: Pravda za Ovčaru ne može biti zadovoljena dok se ne osude nalogodavci

Izvor: Nacional

Nataša Kandić nije zadovoljna visinom kazni koje su dobili osuđeni, ali niske kazne smatra “igrom slučaja” s obzirom na to da im se moralo suditi po zakonima iz Jugoslavije prema kojima je najviša moguća kazna 20 godina zatvora

Share

Emportal: 20 godina za prvooptuženog za Ovčaru

Izvor: Emportal

Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu osudilo je na 20 godina zatvora sedmoro optuženih za ratni zločin na Ovčari, petoro od 18 optuženih je oslobođeno optužbe, a preostali su osuđeni na zatvorske kazne na pet do 15 godina.

Share

Radio Slobodna Evropa: Suđenje za Ovčaru: trinaest osuđenih, petoro oslobođeno

Izvor: Radio Slobodna Evropa

Trinaestoro optuženih za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara, kada je ubijeno preko 200 hrvatskih zarobljenika, osuđeno je u Beogradu na ukupno 193 godine zatvora. Petoro ih je oslobođeno. Tužilaštvo za ratne zločine najavljuje žalbu na oslobadajuće presude, a porodice žrtava poručuju da pravda nije zadovoljena.

Share

E-Novine: Srbijansko pravosuđe prikriva državni zločin

Izvor: E-Novine

Vrhovni sud Srbije ne voli pravične presude osuđenima za ratne zločine * Nijedan masovni zločin nije mogao da se počini bez učešća države, ali sudije i sudovi imaju oprez, da se ne ocrta taj kontekst i ne ogoli slika o tome šta se događalo * Nemamo nijedno važno suđenje o ratnim zločinima u Bosni koje dokazuje da je to bilo organizovano u Srbiji * U Srbiji postoji politička saglasnost da su zločini bili incidenti i da će se svi procesuirati * Tužilaštvo za ratne zločine želi da napravi senzacionalističku priču, to je potpuno pogrešno, jer oni hoće da kažu da se Oslobodilačka vojska Kosova bavila trgovinom i činila krivična dela, kako bi zarađivala, umesto da se bavi faktografijom i dokazuje da su nad Srbima počinjeni ratni zločini

Share

Danas: Sumnje u političke motive Vrhovnog suda

Izvor: Danas

Suđenja za ratne zločine u Srbiji suočavaju se sa problemom zbog Vrhovnog suda Srbije koji nastavlja s praksom ukidanja prvostepenih osuđujućih presuda za ratne zločine značajnim smanjenjem kazne osuđenima i potvrđivanjem oslobađajućih presuda optuženima, što navodi na sumnju u političku pozadinu tih odluka, ocenjuje Fond za humanitarno pravo u izveštaju o suđenjima za ratne zločine u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Share

E-Novine: Godina teških suđenja

Izvor: E-Novine

Datum: 19.02.2009.

Vrhovni sud Srbije nastavlja s praksom ukidanja prvostepenih osuđujućih presuda za ratne zločine, značajnim smanjenjem kazne osuđenima i potvrđivanjem oslobađajućih presuda optuženima, što navodi na sumnju u političku pozadinu tih odluka. Suđenja u predmetima „Suva Reka”, „Zvornik I i II”, „Bitići” i „Lovas” pratile su porodice žrtava. U predmetima ratnih zločina „Tuzlanska kolona”, „Zvornik III”, „Banski Kovačevac”, „Grubišino Polje”, „Slunj”, „Škorpioni II” i „Orahovac” posmatrači FHP-a pratili su tok glavnog pretresa

Share

E-Novine: Kome smeta moja knjiga?

Izvor: E-Novine

Novinarka, portparolka, spisateljica, optuženica. To je put koji je Florans Artman prošla od početka ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Nekadašnja portparolka Tribunala u Hagu nakon završetka šestogodišnjeg rada ponovo se našla u ovoj instituciji, ali ovog puta kao optuženica. Razlog je bila knjiga „Mir i kazna“, u kojoj je opisala tajne sporazume sa osumnjičenima za ratne zločine, prikrivanje dokaza, nepotizam u samom sudu i sumnju u trgovinu Zapada s Kosovom. Zbog toga je Florans Artman, kojoj u e-mail potpisu stoji Summun jus summa injuria (Kadija te tuži, kadija ti sudi), suočena sa mogućom kaznom od sedam godina zatvora i 100.000 dolara globe

Razgovarao: Peđa Popović

Share