Na čelu Vojske Srbije je čovek problematične ratne prošlosti; optuženi ili osumnjičeni za ratne zločine su poslanici u Parlamentu; ima ih u glavnim odborima vladajućih stranaka, a najviši predstavnici vlasti savetuju se i rukuju sa osuđenim ratnim zločincima od kojih su neki predavači na Vojnoj akademiji.To je slika Srbije danas, više od 20 godina od okončanja ratova u Hrvatskoj i BiH i skoro 20 godina od kraja sukoba na Kosovu.
Tokom rata na Kosovu general Ljubiša Diković bio je komandant 37. brigade Vojske Jugoslavije (VJ) u čijoj je zoni odgovornosti (oblast Drenice) od kraja marta do sredine juna 1999. godine, ubijeno oko 1.400 albanskih civila i proterane desetine hiljada ljudi. Ne, nisu ih ubijale i proterivale paravojne i odmetnute grupe koje Diković nije mogao da kontroliše. U zločinima su skoro isključivo učestvovale policijske i vojne jedinice. Vojne je kontrolisao Diković, a sa policijskim je sarađivao.