E-Novine: Sud je sudio po zadatku

Izvor: E-Novine

Opasno je u Srbiji baviti se ratnim zločinima. Dokazi se i prikrivaju i zamagljuju. Koštunica je bio najprecizniji – nema dokaza – a fajlovi su isečeni. Svedok bio pod pritiskom.

Share

Nataša Kandić: Istina i pravda u Srbiji za nedela u prošlosti

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i
60 godina od donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima
Konferencija za štampu FHP, YIHR, YUCOM, Helsinški odbor za ljudska prava, Žene u crnom
Beograd, 10.decembar 2008.

Share

E-Novine: Političarima ljudska prava nebitna

Izvor: E-novine

Iako je u 2008. godini učinjen izvesni napredak hapšenjem Radovana Karadžića, Srbija još ima obavezu da pronađe Ratka Mladića, poboljša stanje ljudskih prava, naročito manjinskih. Još nije usvojen zakon o ukidanju pomoći porodicama haških optuženika, negiranju genocida u Srebrenici, protiv diskriminacije. Ovo su neke od ocena sa skupa povodom 60 godina usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, na kojem su učestvovali predstavnici nekoliko nevladinih organizacija.

Share

H-Alter: Inicijativa za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima

Izvor: H-Alter

Fond za humanitarno pravo, Istraživačko-dokumentacioni centar i Documenta zastupaju ideju o osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima (REKOM)

U oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji, u razdoblju 1991. – 1995. i 1998. – 2000. godine stradalo je najmanje 120.000 ljudi i još uvijek nije razjašnjena sudbina 17.158 nestalih.

Share

Postupak za ostvarivanje prava na reparacije – slučaj Logori za Hrvate u Vojvodini – svedočenje žrtava Ane Jurković, Bojana Tešanovića i Zvonka Ragača

Izveštaj sa suđenja – 1. oktobar 2008.

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 1. oktobra 2008. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP 20. novembra 2007. godine podneo protiv Republike Srbije u ime dvanaest bivših logoraša logora Begejci i Sremska Mitrovica [Vojvodini], zbog odgovornosti države za nezakonit pritvor i torturu koju su nad njima izvršili pripadnici JNA i MUP-a Republike Srbije. Na ročištu su saslušani bivši logoraši Ana Jurković, Bojan Tešanović i Zvonko Ragač

Share

Nataša Kandić: Inicijativa za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima [REKOM]

U oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji, u periodu 1991-1995. i 1998 -2000. godine, stradalo je najmanje 120.000 ljudi i još uvek nije razjašnjena sudbina 17.158 nestalih. Odgovornim po komandnoj odgovornosti i neposrednim počiniocima ratnih zločina sudi se pred Međunarodnim krivičnim tribunalom [Haški tribunal], međunarodnim sudskim većima na Kosovu, Sudom BiH, i nacionalnim sudovima, u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Do sada je osuđeno 250 optuženih, koji izdržavaju zatvorske kazne, dok je oko 400 Srba u Hrvatskoj osuđeno u odsustvu. Pred Haškim tribunalom u toku je suđenje 23.orici optuženih a u državama bivše Jugoslavije za ratne zločine odgovara oko 200 optuženih. Jedno suđenje pred Haškim tribunalom prosečno traje dve godine, dok na nacionalnom nivou ima slučajeva da postupak traje i nekoliko godina. To se događa u Hrvatskoj (slučaj Koranski most i slučaj Lovas-suđenje u odsustvu], u Srbiji i na Kosovu, u slučajevima ponovljenih suđenja [slučaj Ovčara – Srbija i slučaj Lapska grupa -Kosovo].

Share

Tužba protiv Srbije zbog odvođenja hrvatskih civila u logore na teritoriji Vojvodine nakon pada Vukovara 1991. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 16. novembra 2006. godine Prvom opštinskom sudu u Beogradu podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime 19 žena i maloletnika iz Vukovara, državljana Hrvatske koje su u novembru 1991. godine, nakon pada Vukovara, pripadnici JNA zatvorili u logore ”Begejci” i KPZ ”Sremska Mitrovica” u Vojvodini. Nad zarobljenim civilima je svakodnevno vršena tortura, a uslovi života u logorima su bili nehumani.

Share

Političke elite u Srbiji su neodgovorne prema nasleđu prošlosti

Vlada Republike Srbije ozbiljno ograničava uspostavljanje vladavine prava time što ne hapsi haške optuženike koji se skrivaju u Srbiji, što ne sprovodi reforme u policiji, vojsci i bezbednosnim službama, što utiče na tužilaštvo za ratne zločine da sprečava utvrđivanje istine u vezi sa učešćem institucija Srbije

Share

FHP o suđenjima za ratne zločine u Srbiji

Povodom posete američkog ambasadora za pitanja ratnih zločina, Džona Klinta Vilijamsona

Share

Fond za humanitarno pravo traži istragu za ratne zločine u Antinu

Fond za humanitarno pravo (FHP) traži od Tužilaštva za ratne zločine da pokrene predkrivični postupak u vezi sa počinjenim ratnim zločinima u Antinu u Hrvatskoj, nakon uspostavljanja srpske (JNA) kontrole na teritoriji istočne Slavonije, u avgustu 1991. godine, ukazujući da ima indicija da su te zločine počinili pripadnici dobrovoljačkih jedinica iz Srbije, «šešeljevci» i drugi, među kojima preživeli svedoci spominju i potpredsednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića.

Share