logo

Predmet: "Štrpci" (opt. Gojko Lukić i dr.)

 

Optužnica 10.05.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Januar

Mart

 

29

04

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

29.01.2019.

1. Gojko Lukić (optuženi)

03.04.2019.

2. Ljubiša Vasiljević (optuženi)

03.04.2019.

3. Duško Vasiljević (optuženi)

03.04.2019.

4. Jovan Lipovac (optuženi)

03.04.2019.

5. Dragana Đekić (optuženi)

03.04.2019.