logo

Predmet: "Štrpci" (opt. Gojko Lukić i dr.)

 

Optužnica 10.05.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Januar

Mart

April

29

04

03, 04

Maj

Jun

 

13, 14

10

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

29.01.2019.

10.06.2019.

1. Gojko Lukić (optuženi)

04.03.2019.

2. Ljubiša Vasiljević (optuženi)

04.03.2019.

3. Duško Vasiljević (optuženi)

04.03.2019.

4. Jovan Lipovac (optuženi)

04.03.2019.

5. Dragana Đekić (optuženi)

04.03.2019.

6. Nail Kajević

03.04.2019.

7. Selma Čolović

03.04.2019.

8. Ragip Ličina

03.04.2019.

9. Alija Kapetanović

04.04.2019.

10. Etem Softić

04.04.2019.

11. Misin Rastoder

04.04.2019.

12. Edin Bakija

04.04.2019.

13. Islam Sinančević

13.05.2019.

14. Đorđije vujović

14.05.2019.

15. Izudin Hanić

14.05.2019.