logo

Predmet : “Hrasnica” (opt. Husejin Mujanović)

 

Optužnica 24.12.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Mart

Maj

Jun

22

06

10

Jul

Oktobar

Novembar

23

01

14

Decembar

 

 

03

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

01.10.2019.

14.11.2019.

03.12.2019.

1. Husejin Mujanović (optuženi)

22.03.2019.

2. Savo Pejić

06.05.2019.

3. Ljeposava Stojanović

06.05.2019.

4. Branislav Nikolić

06.05.2019.

5. Cveta Milutinović

06.05.2019.

6. Zoran Stjepanović

06.05.2019.

7. Darijan Guzina

10.06.2019.

8. Slobodanka Mladić

10.06.2019.

9. Zorka Maksić

23.07.2019.

10. Duško Petrović

23.07.2019.