Misioni

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) ndihmon shoqëritë post-konfliktuoze në ish Jugosllavi të rivendosin sundimit të ligjit dhe ballafaqimin me trashëgiminë e shkeljeve masive të të drejtave të njeriut, për të parandaluar përsëritjen e tyre si dhe për të siguruar përgjegjshmërinë dhe zbatimin e  drejtësisë.

Programi i drejtësisë transicionale i FDH-së implementohet përmes këtyre komponentëve:

 1. Dokumentim
 2. Drejtësia dhe reforma institucionale
 3. Edukim
 4. Nisma për KOMRA
 5. Memorialet
 6. Outreach

Historia 

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) është organizatë joqeveritare për të drejtat e njeriut e themeluar në vitin 1992 nga Natasha Kandiq, me qëllim që t’i dokumentojë shkeljet skandaloze të të drejtave të njeriut që po kryheshin me të madhe në gjithë Jugosllavinë e asaj kohe, gjatë konflikteve të armatosura në Kroaci, Bosnjë e Hercegovinë dhe më pas në Kosovë.

Mirënjohje

Në shtator të vitit 2010 Bordi për OJQ  të Këshillit Ekonomik dhe Social (ECOSOC) ia ndau  Fondit për të Drejtën Humanitare (FDH), një status special konsultativ në kuadër të ECOSOC. Ky status special i është nda  FDH-së për veprimet dhe kontributin në krijimin e drejtësisë transicionale në ish-Jugosllavi.

Ekip
Natasa Kandiq, Themeluesja

Natasha Kandiq, themeluesja dhe FDH-së, është laureat i më shumë se 20 çmimeve ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare për të drejtat e njeriut. Në vitin 2000, ajo u nderua me çmimin Martin Ennals, që paraqet mirënjohje prestigjioze për mbrojtësit e të drejtave të njeriut. Në vitin 2003, gazeta “Time” e vendosi Natasha Kandiqin në mesin e 36 heronjve evropian. Në vitin 2004, Fondacioni “Njerëzit në Nevojë” e nderoi atë dhe FDH-në me çmimin e tyre “Homo Homini”, i cili iu dorëzua nga Vaclav Havel. Në vitin 2005, Natasha Kandiq u shpall qytetare nderi e Sarajevës, kurse gazeta “Bosnja e Lirë” e zgjodhi atë njeriun e vitit në Bosnjë dhe Hercegovinë. Në shtator të vitit 2006, Natasha Kandiq u bë anëtare e Urdhrit të Yllit të Mëngjesit Kroat të Katarina Zrinska, të cilin Kryetari i Kroacisë ua jep individëve që kanë dhënë kontribut të madh për promovimin e vlerave morale. Në nëntor të vitit 2006, revista “Time” e shpalli Natasha Kandiqin si një nga heronjtë e saj të 60 viteve të shkuara. Në mars të vitit 2007, Natasha Kandiq u bë anëtare e Bordit Ndërkombëtar Këshillues të Revistës Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale (Oxford University Journals), kurse në gusht të vitit 2008, ajo u ftua t’i bashkohet Këshillit Konsultativ të Qendrës Weiser të Universitetit të Miçiganit për Demokracitë që po lindin. Instituti Kosovar i paqes, në nëntor të vitit 2012 ja ndau Natasha Kandiqit çmimin për paqe, punë të jashtëzakonshme si dhe për kontributin në pajtimin mes popujve në rajon”. Civil Rights Defenders -mbrojtësit e të drejtave civile e kanë shpallur Natasha Kandiqin si mbrojtëse e drejtave civilëve për vitin 2013, Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut në Serbi e shpërbleu atë me çmimin e festivalit “Ditët e Sarajevës në Beograd”, ndërsa në fund të të njëjtit vit ajo u shpërblye me çmim “Hrant Dink”, nga Fondacioni turk.

Nenad Golčevski, Executive Director

nenad golcevski

Nenad Golčevski is the HLC’s Executive Director since May 2023. He joined the organization in 2005, working on a project of creating a mirror digital archive of the ICTY in BCS languages, and later as the HLC’s Fundraising and Development Manager.

From 2013 to 2017 Nenad worked with the ICTY, first as the Head of its Outreach Programme, and later as the Spokesperson and then as the Head of ICTY Communications. In 2018, Nenad joined the UN IRMCT, where he led the establishment and set-up of its outreach section, i.e., the ‘Mechanism’s Information Programme for Affected Communities’. As an expert consultant he worked with organisations such as Freedom House and Global Initiative for Transitional Justice and Reconciliation. He held guest lectures and seminars at the University of Amsterdam, Leiden University and the Erasmus University in Rotterdam, and published articles in academic journals, book chapters and media features on transitional justice.

Nenad holds a BSc in Psychology from the University of Belgrade and MSc in Communication Science (cum laude) from the University of Amsterdam.

 

 • Jelena Krstić
  • Deputy executive director
 • Jelena Proročić
  • Office coordinator
 • Mia Deretić
  • Chief accountant
 • Biljana Vasković
  • Finance Manager (on leave)
 • Milan Otašević
  • Finance Manager
 • Jovana Kolarić
  • Project coordinator
 • Ivan Dimitrijević
  • Researcher/Analyst
 • Jelena Jovanović
  • Researcher/Analyst
 • Кatarina Maruna
  • Researcher/Analyst
 • Nenad Bogdanović
  • Researcher
 • Predrag Miletić
  • Legal analyst
 • Višnja Šijačić
  • Legal analyst
 • Vladimir Milanović
  • Archivist
 • Jelena Vukićević
  • Project assistant
 • Vladan Đukanović
  • Outreach manager
 • Milan Gačanović
  • Associate
 • Nikola Gajić
  • Associate

 

Share