FHP Kosovo: Oliver Ivanović osuđen na devet godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva

FHP Kosovo: Oliver Ivanović osuđen na devet godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva

fdh_kosovo_logoNakon trinaestomesečnog glavnog pretresa u slučaju Tužilac protiv Olivera Ivanovića i drugih,[1] međunarodno veće Osnovnog suda u Mitrovici/Mitrovicë (predsedavala sudija Roxana Comsa,[2])  objavilo je 21. januara 2016. godine presudu kojom je optuženi Oliver Ivanović oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i izreklo mu je kaznu zatvora u trajanju od devet (9) godina. U kratkom obrazloženju koje je ovom prilikom sudija Comsa saopštila strankama u postupku, sud je našao da je Ivanović odgovoran za zločin počinjen 14. aprila 1999. godine, u Mitrovici/Mitrovicë, u ulici Miladin Popović (sada Ahmet Selaci), kao i u ulici Put za Bajr. Ovom prilikom su usled dejstva srpskih paravojnih policijskih snaga ubijeni Albanci Fatmir Mustafa, Skender Paqarada, Avni Abazi i Mehmet Seferi.

Share

Kosovski Albanci Kabashi i Bytyqi oslobođeni optužbi za ratni zločin u Opteruši/Opterushë

Osnovni sud u Prizrenu, u mešovitom veću kojim je predsedavala međunarodni sudija Mariola Pasnik[1], dana 1. februara 2013. godine, doneo je presudu kojom su optuženi Ejup Kabashi i Sokol Bytyqi oslobođeni po optužbama za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, član 142. u vezi sa članom 22 KZJ (delo je takođe kažnjivo po Krivičnom zakonu Republike Kosovo: član 152 u vezi sa članom 31).


Share

Vrhovni sud Kosova osudio nekadašnjeg pripadnika OVK Idriza Gashi na 14 godina zatvora za ratni zločin

Vrhovni sud Kosova, u mešovitom veću kojim je predsedavao sudija Martti Harsia, 25.11.2010. je potvrdio presudu Okružnog suda u Peć/Pejë od 19.11.2009, kojom je optuženi Idriz Gashi oglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništava i osuđen na 14 godina zatvora. Vrhovni sud Kosova je utvrdio da je osuđeni Idriz Gashi, kao pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), 12.08.1998. u šumi zvanoj Isufova Dolina/Lugu i Isufit kod sela Vranovac/Vranoc [Peć/Pejë] lišio života Albanku Saniju Balaj zbog sumnje da je  je sarađivala sa srpskim vlastima.


Share

Bivši pripadnik MUP Srbije i Kosovske policijske službe osuđen za ratni zločin

Okružni sud u Peći/Pejë u mešovitom veću kojim je presedavao sudija Ingo Risch je 9.11.2010. godine osudio nekadašnjeg pripadnika rezervnog sastava MUP Srbije, Vukmira Cvetkovića na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništa iz člana 142. KZJ, u saizvršilaštvu, u vezi sa članom 22. KZJ.


Share

Na Kosovu izrečene prve kazne za davanje lažnog iskaza u suđenjima za ratne zločine

Opštinski sud u Peći/Pejë je 16.09.2010. uslovno osudio Bekima, Engjella i Prenka Luli na kaznu zatvora u trajanju od pet meseci za krivično delo davanje lažnog iskaza. U izdvojenom postupku, sud je 05.08.2010. istom kaznom osudio Gjergja Luli i Kolë Krasniqija, kome jedino nije izrečena uslovna osuda. Optuženi Bekim, Engjell, Prenk i Gjergj Luli neće izdržavati kaznu ukoliko u roku od dve godine ne počine novo krivično delo.


Share

Šest godina zatvora maloletnom M.S. zbog ubistva i pokušaja ubistva

Vrhovni sud Kosova, u mešovitom veću kojim je predsedavao međunarodni sudija Gay Van Craen, objavio je 3.3.2010. godine presudu kojom je M.S, koji je u vreme izvršenja krivičnog dela bio maloletan, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest godina za krivična dela teško ubistvo iz člana 30. stav 2. tačke 1), 2), 3) i 5) KZK u vezi sa članom 24. KZJ i pokušaj teškog ubistva iz člana 30. stav 2. tačke 1), 2), 3) i 5) KZK u vezi sa članom 19. KZJ. 


Share

Bedri Krasniqi osuđen na 27 godina zatvora zbog ubistva kosovskih policajaca

Vrhovni sud Kosova, u mešovitom veću kojim je predsedavao međunarodni sudija Gerrit-Marc Sprenger, potvrdio je 12.1.2010. godine prvostepenu presudu Okružnog suda u Peći/Pejë i optuženog Bedri Krasniqi osudio na kaznu zatvora u trajanju od 27 godine zbog ubistva dvoje i pokušaja ubistva jednog pripadnika Kosovske policijske službe na putu Dečani/Deçane – Peć/Pejë.


Share

Anđelko Kolašinac, bivši predsednik Skupštine opštine Orahovac/Rahovec, osobođen optužbi

Okružni sud u Prizrenu doneo je 04.11.2009. godine odbijajuću presudu nakon što je Okružno tužilaštvo u Prizrenu odustalo od optužbe protiv optuženog Anđelka Kolašinca, koji je u periodu od 1. jula 1998. do 12. juna 1999. bio predsednik Skupštine opštine Orahovac/Rahovec, da bi u aprilu 1999. godine bio postavljen na dodatnu vojnu dužnost komandanta štaba Civilne zaštite Orahovac/Rahovec.


Share