(srpski) General Dragoljub Ojdanić, osuđen za ratne zločine na Kosovu, preminuo u Beogradu

(srpski) General Dragoljub Ojdanić, osuđen za ratne zločine na Kosovu, preminuo u Beogradu

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share