(srpski) Nećemo živeti u društvu u kojem se zločinci slave kao heroji

(srpski) Nećemo živeti u društvu u kojem se zločinci slave kao heroji

Në dispozicion në srpski.

Share