Vijuesit e Shkollës Tranzicionale të Drejtësisë e vizituan Jasenovcin dhe Vukovarin

Vijuesit e Shkollës Tranzicionale të Drejtësisë e vizituan Jasenovcin dhe Vukovarin

jasenovac-tjsNë kuadër të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale (Shkolla) është organizuar një vizitë njëditore në vendet e përkujtimit në Kroaci. Njëzet e pesë vijues dhe vijuese të gjeneratës së katërt e kanë vizituar Memorialin dhe Muzeun Memorial në Jasenovc dhe Vukovar dhe me këtë rast kanë biseduar mbi kulturën e përkujtimit në lidhje me krimet e kryera në këto vende.

Në Muzeun Memorial të Jasenovcit, studentët kanë pasur rastin të shohin ekspozitën e përhershme dhe në takim me kustosin të flasin për pësimet e të burgosurve në kampin e Jasenovcit dhe vendet përreth, për procesin e ndërtimit të kompleksit memorial, për mbledhjen e të dhënave mbi viktimat dhe mënyrat e ruajtjes së kujtimeve si dhe arsimimin mbi të kaluarën.

Gjatë vizitës së Vukovarit, studentët e kanë vizituar Shtëpinë Përkujtimore dhe Memorialin e Viktimave në Ovçari, ku kanë pasur rast që nga afër të njihen me krimet e kryera gjatë dhe pas rrethimit të Vukovarit në vjeshtën e vitit 1991, me rrënimin e qytetit, me vrasjen masive të të plagosurve dhe të civilëve në kombinatin bujqësor në Ovçare, me dërgimin e të zënëve rob vukovaras në kampet e përqendrimit në Serbi dhe me proceset gjyqësore të zhvilluara para Panelit për Krime të Luftës të Gjykatës së Qarkut në Beograd.

Shumë prej vijuesve të Shkollës e kanë vizituar për herë të parë Jasenovcin dhe Ovçaren. Sipas  Soraja Zagiqit nga Sarajeva, vizita në vendet e pësimit ndihmon që krimet, për të cilat më herët është dëgjuar ose për të cilat është lexuar, në realitet edhe të imagjinohen  – që të konceptohet se ato janë të vërteta dhe se pikërisht në atë vend edhe janë kryer ato krime. Posaçërisht kjo vlen  për gjërat personale të viktimave, të cilat dëshmojnë për jetën e tyre dhe kjo bënë që më të mos i konsiderojmë numra, por njerëz. Una Rexhiq mendon se vizita në vendet e pësimit dhe të përkujtimit është e rëndësishme edhe për faktin se vendet e tilla ruajnë për gjeneratat e ardhshme kujtimin për krimet, për viktimat e krimeve dhe për kryerësit e krimeve, por edhe përkujtojnë se krimet janë të mundshme dhe të tilla që merren me mend.

Qëllimi i vizitës dhe vizita në vendet e përkujtimit dhe të vuajtjes së viktimave është që vijuesit dhe vijueset e Shkollës t’i nxis për të menduar dhe për inicimin e diskutimeve në bashkësitë e tyre për mënyrat e përkujtimit të viktimave të luftërave të të 1990-tave, si dhe në luftën kundër mohimit të krimeve dhe të viktimave. Krahas kësaj, vizitat e vendeve të përkujtimit e ofrojnë mundësinë për pjesëmarrësit që, nëpërmes të njohjes me faktet mbi krimet, në mënyrë adekuate të angazhohen në luftën kundër manipulimit me krimet me anë të zmadhimit të krimit të tjetrit dhe të margjinalizimit të krimit vetjak.

Share