(srpski) Prenosimo saopštenje FHP Kosovo: Koliki su ljudski gubici, 16 godina nakon bombardovanja?

(srpski) Prenosimo saopštenje FHP Kosovo: Koliki su ljudski gubici, 16 godina nakon bombardovanja?

Në dispozicion në srpski.

Share