Drejt Strategjisë në procedimin e krimeve të luftës në Serbi- sesioni mbi mundësinë e zbatimit të përgjegjësisë komanduese dhe krimeve kundër njerëzimit për krime të kryera në vitet e 90-ta

Drejt Strategjisë në procedimin e krimeve të luftës në Serbi- sesioni mbi mundësinë e zbatimit të përgjegjësisë komanduese dhe krimeve kundër njerëzimit për krime  të kryera në vitet e 90-ta

post_instituta_komandaTë hënën në 17 nëntor 2014, në Bibliotekën e Fondit për të Drejtën Humanitare (FDH) është mbajtur sesioni i katërt konsultativ në lidhje me zhvillimin e Propozimit Strategjik për procedimin e krimeve të luftës në Serbi. Takimi u është përkushtuar mundësisë së zbatimit të përgjegjësisë komanduese dhe krimeve kundër njerëzimit për krimet e kryera në vitet e 90-ta.

Në takim morën pjesë gjyqtarët e rasteve të krimeve të luftës si dhe përfaqësuesit e Prokurorisë së Krimeve të Luftës të Republikës së Serbisë (PKL), Zyrës së Prokurorit të Qarkut në Osijek, Akademisë Gjyqësore, avokatët që kanë të bëjnë me rastet e krimeve të luftës, Misionit të OSBE-së në Serbi, ekspertë ligjorë dhe përfaqësuesit e viktima të krimeve të luftës.

Pjesëmarrësit diskutuan modalitetet ligjore dhe kushtet e zbatimit të doktrinës së përgjegjësisë komanduese dhe krimeve kundër njerëzimit në rastet e krimeve të luftës në Serbi.

Rekomandimet e pjesëmarrësve do të inkorporohen në Propozimin Strategjik në lidhje me procedimin e krimeve të luftës në Serbi në periudhën prej 2015 deri në vitin 2025, cilat do të dorëzohen Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Serbisë deri në fund të vitit 2014.

Share