Në drejtim të strategjisë në lidhje me procedimin e krimeve të luftës në Serbi – Sesioni i fazës së para-gjykimit

Në drejtim të strategjisë në lidhje me procedimin e krimeve të luftës në Serbi – Sesioni i fazës së para-gjykimit

strategija_28_10_2014Te martën me 28 tetor 2014 në bibliotekën e Fondit për të Drejten Humanitare (FDH) është mbajtur sesioni i dytë në lidhje me përpunimin e propozimeve të strategjisë për procedimin e krimeve të luftës ne Serbi. Takimi u është përkushtuar fazës para-gjykimit të krimeve të luftës.

Në takim morën pjesë gjyqtarët në rastet e krimeve të luftës, si dhe përfaqësues të Prokurorisë së Krimeve të Luftës të Republikës së Serbisë (PKL), Ministrisë së Punëve të Brendshme, Delegacionit të BE-së në Serbi, Misioni i OSBE-së në Serbi, Zyra e Prokurorit të Bosnjës dhe Hercegovinës, organizatat jo-qeveritare, ekspertë ligjorë, dhe përfaqësuesit e viktimave të krimeve të luftës.

Pjesëmarrësit diskutuan praktikën aktuale, dhe rreth mundësive në përmirësim të fazës së para-gjykimit të krimeve të luftës, duke krijuar kushtet për përcaktimin e rasteve me prioritet dhe ndryshimin e kuadrit ligjor ekzistues, përmirësimi i bashkëpunimit mes PKL-së dhe Ministrisë së Brendshme, si dhe në përmirësimin e bashkëpunimit ekzistues rajonal.

Propozimet dhe rekomandimet e pjesëmarrësve do të përfaqësojnë bazën e propozimeve të Strategjisë në procedimin e krimeve të luftës në Serbi në periudhën prej 2015 dhe në vitin 2025, cilat do të dorëzohen Ministrisë së Drejtësisë Republikës së Serbisë deri ne fund të vitit 2014.

Share