Përfundoi shkolla e dytë rajonale e drejtësisë tranzicionale

Përfundoi  shkolla e dytë rajonale e drejtësisë tranzicionale

Nga data 1 deri më 2 shkurt të vitit 2014 është mbajtur seminari përfundimtar i studentëve  të Shkollës Rajonale për drejtësinë tranzicionale organizuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH), Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë dhe Shoqatës së Avokatëve nga Sarajeva. Seminari është mbajtur në bibliotekën e FDH-ës.

Gjatë seminarit, studentët prezantuan punimet e tyre finale, nga të cilat dhjetë me të suksesshmet  do të botohen në Buletinin me punimet e studentëve. Në punimet e tyre, studentët kanë analizuar çështjet në lidhje  me procesin e ballafaqimit me të kaluarën dhe  drejtësisë tranzicionale. Ndër të tjera është analizuar çështja e Memorialeve në Bosnjë dhe Hercegovinë, gjykimet për krime  lufte pranë TPNJ-së dhe gjykatave vendore si dhe përmbajtja e teksteve shkollore të historisë në Serbi.

Të dielën me 2 shkurt të vitit 2014 Dino Mustafiq regjisor i filmit dhe teatrit nga Sarajeva, i ndau diplomat vijuesve të brezit të dytë të Shkollës Rajonale për drejtësi tranzicionale. Me këtë rast, Dino Mustafiq  me studentet ndau  përvojën e punës së tij në teatër gjatë rrethimit dhe bombardimit të Sarajevës, ai gjithashtu theksoi rëndësinë e ballafaqimit me të kaluarën në mënyrë profesionale dhe objektive, kjo arrihet nëpërmjet mekanizmave jo-gjyqësore, gjykimeve për krimet e kryera si dhe përmes artit.

Regjistrim e fjalimit të Dino Mustafiq mund të gjeni këtu.

Share