FDH-LV-0027 FONDI: Materiale gjyqësore nga gjykimi i pjesëtarëve të formacioneve paramilitare dhe i pjesëtarëve të APJ-së për krime ndaj civilëve në Lovas

PERIUDHA: 2008-2012

BURIMI PRIMAR: Gjykata e Qarkut në Beograd – Paneli për krime të luftës

VËLLIMI DHE MEDIUMI:  13 kuti të arkivit

PËRMBAJTJA: Dokumentacioni përmban transkripte nga gjykimet e Ljuban Devetak, Millan Devçiqit, Millan Radojçiqit, Zheljko Krnjajiqit, pjesëtarëve të mbrojtjes territoriale dhe, faktikisht, pushtetit civil dhe ushtarak të themeluar dhe komunave Lovas e Tovarnik, pastaj transkripte nga gjykimi i Jovan Dimitrijeviqit, Sasha Stojanoviqit, Dragan Baçiqit, Zoran Kosijerit dhe Aleksandër Nikolajidisit, pjesëtarit të grupit të armatosur vullnetar Dushan Silni, si dhe pjesëtarëve të mbrojtjes territoriale të   Valjevës, Miodrag Dimitrijeviqit, Darko Periqit, Radovan Vlajkoviqit dhe Radisav Josipoviqit, të cilët kanë kryer sulm ndaj popullatës civile të kombësisë kroate në Lovas në vitin 1992.

SISTEMI I RENDITJES:  kronologjik

Nuk pritet rritja e fondit

GJUHA: Serbe

Share