Shtojcë Dosja e Lubisha Dikoviqit

Shtojca përmban ekstraktet nga dokumentet në dispozicion të publikut të UJ-së i cili më tej vërteton pretendimet e FDH-së të paraqitura në dosjen e Lubisha Dinkoviqit, të publikuar më datën 23.01.2012 për praninë e njësive të brigadës së 37 të motorizuar të UJ-së në rajonin e Drenicës të Kosovës, ku kanë ndodhur vrasjet masive të civilëve shqiptarë dhe shkelje të tjera të renda të drejtave humanitare ndërkombëtare. Dokumentin mundeni ta shkarkoni këtu.

Share