Šta mislite o ideji da Beograd predloži Sarajevu i Zagrebu donošenje zajedničke deklaracije kojom bi se osudili svi ratni zločini?

Në dispozicion në srpski.

Share