Ne postoji plan za resavanje stambenih problema Roma

Në dispozicion në srpski.

Share