Bosnja dhe Hercegovina në kohën e shpërbërjes së RSFJ-së

Buletini i dokumenteve tematike me titull “Bosnja dhe Hercegovina në kohën e shpërbërjes së Jugosllavisë” është  botua nga ana e Fondit për të Drejtën Humanitare dhe Institutit të Historisë Bashkëkohore.

Buletini është një dëshmi se si u shpërbërë Jugosllavia dhe se si Bosnja-Hercegovina ka hyrë në një humnerë të luftës. Në pjesën hyrëse është paraqitur një analizë e shkurtër të ngjarjeve politike më të rëndësishme në Bosnjë që nga futja e sistemit shumë partiakë në fillim të vitit 1990 deri në pranverë të vitit 1992, kur filloi lufta.

Në buletin i përgatitur nga Kosta Nikoliq, janë botuar tetë dokumente që janë përdorur si lënde faktike në gjykim të Sllobodan Millosheviçit para Gjykatës Penale Ndërkombëtare në Hagë. , Sipas botuesit, libri nuk ka asnjë qëllim për ta gjykuar askënd apo për të imponuar vlerësimin përfundimtar  të historiografisë por ka për qëllim që shkenca të mundëson ofrimin e njohurive dhe interpretimeve  të reja, të mos fitojnë shfaqjet të sajuara dhe irracionale  për të kaluarën me çka do të ndërpritet kufiri në mes të rrenës dhe të vërtetës.

Share