Studentët e Fakultetit Juridik nga Prishtina morën pjesë në gjykim për krime në fshatin Qyshk

Beograd, 28 mars- Studentët e fakultetit Juridik pranë Universitetit të Prishtinës qëndrojnë në një vizitë studimore në Beograd të organizuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare gjatë të cilës ndjekin gjykimin pranë Departamentit për krime të luftës të Gjykatës së Lartë në Beograd për krime të kryera në vitin 1999 në fshatin Qyshk të Pejës.

studenti_28_03_2011

Grupi i studentëve vizitoi  Fondin për të Drejtën Humanitare në Beograd  me qrast u njoftuan me projektin krijimi i një regjistri individual  për se cilën viktimë të vrarë në Kosovë në periudhën prej 1. janar 1998. deri me  31. dhjetor vitit 2000.  Përveç regjistrit me emra  projekti “Libri Kosovar i Kujtesës” përfshin të dhënat e themeluar nga rrethanat  të cilat e paraprinë pësimin e viktimave. Gjatë muajit prill do të botohet pjesa e parë të këtij libri në të cilin do të përfshihet regjistri i viktimave të vrarë në vitin 1998. vit.
Mysafirët nga Prishtina theksuan se me pjesëmarrjen e tyre  në ketë gjykim për krime të kryera në Kosovë para  Gjykatës në Serbi ju është ofruar mundësia  për t’u njohur personalisht me rrjedhjen e procedurës gjyqësore dhe në këtë mënyrë për të fituar njohuri në objektivitetin e gjyqësorit.
Në plan është që njëmbëdhjetë studentët nga Prishtina gjate vizitës së tyre në Beograd të vizitojnë zyrën Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut dhe të informohen rreth punës së saj organizate.

Share