Prezentacija poimeničnog popisa ubijenih, stradalih i nestalih će se održati u Podgorici

Në dispozicion në srpski.

Share