(srpski) Spisak predmeta

R.br.

Naziv predmeta

1.

Predmet: ZVORNIK I (Branko Grujić i dr.)

2.

Predmet: LIČKI OSIK (Čeda Budisavljević i dr.)

3.

Predmet: KUŠNIN/KUSHNIN (Zlatan Mančić i dr.)

4.

Predmet: SKOČIĆ (Sima Bogdanović i dr.)

5.

Predmet: BYTYQI (Sreten Popović i Miloš Stojanović)

6.

Predmet: ĆUŠKA/QYSHK (Toplica Miladinović i dr.)

7.

Predmet: BIJELJINA (Dragan Jović i dr.)

8.

Predmet: VUKOVAR (Stanko Vujanović)

9.

Predmet: TENJA (Darko Radivoj)

10.

Predmet: RASTOVAC (Veljko Marić)

11.

Predmet: PRIJEDOR (Duško Kesar)

12.

Predmet: MEDAK (Milorad Lazić i dr.)

13.

Predmet: BELI MANASTIR (Zoran Vukšić i dr.)

14.

Predmet: STARI MAJDAN (Nenad Malić)

15.

Predmet: GNJILANSKA GRUPA (Fazli Ajdari i dr.)

16.

Predmet: STARA GRADIŠKA (Milan Španović)

17.

Predmet: OVČARA IV (Damir Sireta)

18.

Predmet: GRUBIŠINO POLJE (Boro Trbojević)

19.

Predmet: BANSKI KOVAČEVAC (Pane Bulat, Rade Vranešević)

20.

Predmet: PODUJEVO II (Željko Đukić i dr.)

21.

Predmet: ZVORNIK III i ZVORNIK IV (Savić, Ćilerdžić, Janković)

22.

Predmet: ZVORNIK II (Branko Grujić, Branko Popović)

23.

Predmet: LOVAS (Ljuban Devetak i dr.)

24.

Predmet: TUZLANSKA KOLONA (Ilija Jurišić)

25.

Predmet: SLUNJ (Zdravko Pašić)

26.

Predmet: EMINI (Simonović i Marković)

27.

Predmet: SUVA REKA/SUHAREKE (Radoslav Mitrović i drugi)

28.

Predmet: ŠKORPIONI (Slobodan Medić i dr.)

29.

Predmet: OVČARA (Miroljub Vujović i drugi)

30.

Predmet: ORAHOVAC (Boban Petković i Đorđe Simić)

31.

Predmet: MILOŠ LUKIĆ

32.

Predmet: PRIZREN (Mark Kašnjeti)

33.

Predmet: TENJA 2 (Božo Vidaković, Žarko Čubrilo)

34.

Predmet: BOSANSKI PETROVAC (Neđeljko Sovilj, Rajko Vekić)

35.

Predmet: OVČARA V (Petar Ćirić)

 

R.br.

Naziv predmeta

1.

Predmet: ZVORNIK I (Branko Grujić i dr.)

2.

Predmet: LIČKI OSIK (Čeda Budisavljević i dr.)

3.

Predmet: KUŠNIN/KUSHNIN (Zlatan Mančić i dr.)

4.

Predmet: SKOČIĆI (Sima Bogdanović i dr.)

5.

Predmet: BITIĆI/BYTYQI (Sreten Popović i Miloš Stojanović) – OBNOVLJENO

6.

Predmet: ĆUŠKA/QYSHK (Toplica Miladinović i dr.)

7.

Predmet: BIJELJINA (Dragan Jović i dr.)

8.

Predmet: VUKOVAR (Stanko Vujanović)

9.

Predmet: TENJA (Darko Radivoj)

10.

Predmet: RASTOVAC (Veljko Marić)

11.

Predmet: PRIJEDOR (Duško Kesar)

12.

Predmet: MEDAK (Milorad Lazić i dr.)

13.

Predmet: BELI MANASTIR (Zoran Vukšić i dr.)

14.

Predmet: STARI MAJDAN (Nenad Malić)

15.

Predmet: GNJILANSKA GRUPA (Fazli Ajdari i dr.)

16.

Predmet: STARA GRADIŠKA (Milan Španović)

17.

Predmet: OVČARA IV (Damir Sireta)

18.

Predmet: ŠKORPIONI (Aleksandar Medić)

19.

Predmet: GRUBIŠINO POLJE (Boro Trbojević)

20.

Predmet: BANSKI KOVAČEVAC (Pane Bulat, Rade Vranešević)

21.

Predmet: PODUJEVO II (Željko Đukić i dr.)

22.

Predmet: ZVORNIK III i ZVORNIK IV (Savić, Ćilerdžić, Janković)

23.

Predmet: ZVORNIK II (Branko Grujić, Branko Popović)

24.

Predmet: LOVAS (Ljuban Devetak i dr.)

25.

Predmet: TUZLANSKA KOLONA (Ilija Jurišić)

26.

Predmet: SLUNJ (Zdravko Pašić)

27.

Predmet: EMINI (Simonović i Marković)

28.

Predmet: SUVA REKA/SUHAREKE (Radoslav Mitrović i drugi)

29.

Predmet: BITIĆI/BYTYQI (Sreten Popović i Miloš Stojanović)

30.

Predmet: ŠKORPIONI (Slobodan Medić i dr.)

31.

Predmet: OVČARA (Miroljub Vujović i drugi)

32.

Predmet: ORAHOVAC (Boban Petković i Đorđe Simić)

 

R.br.

Naziv predmeta

1.

Predmet: ZVORNIK I (Branko Grujić i dr.)

2.

Predmet: LIČKI OSIK (Čeda Budisavljević i dr.)

3.

Predmet: KUŠNIN/KUSHNIN (Zlatan Mančić i dr.)

4.

Predmet: SKOČIĆI (Sima Bogdanović i dr.)

5.

Predmet: BITIĆI/BYTYQI (Sreten Popović i Miloš Stojanović) – OBNOVLJENO

6.

Predmet: ĆUŠKA/QYSHK (Toplica Miladinović i dr.)

7.

Predmet: BIJELJINA (Dragan Jović i dr.)

8.

Predmet: VUKOVAR (Stanko Vujanović)

9.

Predmet: TENJA (Darko Radivoj)

10.

Predmet: RASTOVAC (Veljko Marić)

11.

Predmet: PRIJEDOR (Duško Kesar)

12.

Predmet: MEDAK (Milorad Lazić i dr.)

13.

Predmet: BELI MANASTIR (Zoran Vukšić i dr.)

14.

Predmet: STARI MAJDAN (Nenad Malić)

15.

Predmet: GNJILANSKA GRUPA (Fazli Ajdari i dr.)

16.

Predmet: STARA GRADIŠKA (Milan Španović)

17.

Predmet: OVČARA IV (Damir Sireta)

18.

Predmet: ŠKORPIONI (Aleksandar Medić)

19.

Predmet: GRUBIŠINO POLJE (Boro Trbojević)

20.

Predmet: BANSKI KOVAČEVAC (Pane Bulat, Rade Vranešević)

21.

Predmet: PODUJEVO II (Željko Đukić i dr.)

22.

Predmet: ZVORNIK III i ZVORNIK IV (Savić, Ćilerdžić, Janković)

23.

Predmet: ZVORNIK II (Branko Grujić, Branko Popović)

24.

Predmet: LOVAS (Ljuban Devetak i dr.)

25.

Predmet: TUZLANSKA KOLONA (Ilija Jurišić)

26.

Predmet: SLUNJ (Zdravko Pašić)

27.

Predmet: EMINI (Simonović i Marković)

28.

Predmet: SUVA REKA/SUHAREKE (Radoslav Mitrović i drugi)

29.

Predmet: BITIĆI/BYTYQI (Sreten Popović i Miloš Stojanović)

30.

Predmet: ŠKORPIONI (Slobodan Medić i dr.)

31.

Predmet: OVČARA (Miroljub Vujović i drugi)

32.

Predmet: ORAHOVAC (Boban Petković i Đorđe Simić)

Share

Izveštaji o suđenjima za ratne zločine u Republici Srbiji 2010.

FHP_srb_logo

U okviru ovog dokumenta možete pronaći:

  • Izveštaj o suđenjima za ratne zločine i etnički motivisana krivična dela u Srbiji 2010.
  • Analiza postupaka i sudskih odluka u predmetu Suva Reka
  • Izveštaj o nezakonitostima u procesuiranju ratnih zločina u Republici Srbiji

Integralni dokument možete preuzeti ovde.

Share

Qytetarit të Kroacisë Veljko Marić do të duhej ti gjykohej në Kroaci e jo në Serbi

hlcDepartamenti për Krime lufte Gjykatës se Lart në Beograd dënoi më datën 23.09.2011 të akuzuarin Veljko Maric me 12 vjet burgim për krime te luftës mbi shoqërinë civile të kryera në fshatin Rastovac [Kroaci] në vitin 1991. Fondi për të Drejtën Humanitare është mendimit që gjykimi qytetarit të Kroacisë do të duhej të bëhet në Kroaci, që republika Serbia kishte duhur ta ekstradon në Kroaci dhe që Prokurorit të shtetit RK ia dorëzon dëshmitë kundër tij në përputhje me marrëveshjen për bashkëpunim në ndjekjen penale të kryerësve të krimeve të luftës në vitin 2006. FDH përkujton që Prokuroria për Krime të Luftës e Republikës së Serbisë ka ngritur të paktën 10 padi kundër kryesve të krimeve të luftës, qytetarëve të Serbisë, bazuar në dëshminë e

ofruar nga Zyra e Prokurorisë të Shtetit.


Share

Të akuzuarit për vrasjen e familjes pesë anëtarëshe në Likë të Osikut janë dënuar me 12 nga vite burg

Gjykata e Lartë në Beograd, Departamenti për krimet e luftës, me datën 14.03.2011, ka dënuar të akuzuarit Čedo Budisavljević, Mirko Malinović, Milan Bogunović dhe Bogdan Gruičić me nga 12 vite burg, për krimet e luftës kundër popullatës civile, të kryera në tetor të vitit 1991, në Likë të Osikut [Kroaci]. Zyra e Prokurorisë Shtetërore e Republikës së Kroacisë ia ka dorëzuar këtë lëndë Prokurorisë për krime të luftës të Republikës së Serbisë, në bazë të marrëveshjes për bashkëpunim në ndjekjen e autorëve të krimeve të luftës.


Share

Dënimi për krime ndaj Serbëve dhe joshqiptarëve në Gjilan

Departamenti për krime lufte i Gjykatës së Lartë në Beograd, në gjykimin të cilin e udhëhoqi gjykatësja Snežana Nikolić-Garotić, me datën 21.01.2011, shqiptoi vendimin për dënim, në lëndën kundër nëntë të akuzuarve për krime lufte ndaj popullatës civile në Gjilan. Të akuzuarit u dënuan me burg, dhe atë Agush Memishi, Selimon Sadiku dhe Samet Hajdari me nga 15 vite burg, Faton Hajdari, Ahmet Hasani dhe Nazif Hasani me nga 10 vite burg, ndërsa Kamber Sahiti dhe Ferat Hajdari me nga 8 vite burg.


Share

Radojko Repanoviq përsëri u dënua për krimet në Suharekë

Dhoma për krime të luftës të Gjykatës së Lartë në Beograd, me datën 15.12.2010, sërish e ka dënuar të akuzuarin Radojko Repanoviq me 20 vite burg për krimet e luftës ndaj popullatës civile në Suharekë. Gjykata i ka miratuar plotësisht, të gjitha qëndrimet dhe argumentet cilat në fjalën përfundimtare i paraqiti zëvendës Prokurori për krime të luftës Mirolub Vitoroviq.


Share