Humbjet njerëzore në Maqedoni

Të dhënat në dispozicion flasin që në Maqedoni gjatë konfliktit të armatosur nga janari deri në fund të dhjetorit 2001 jetën kanë humbur rreth 200 njerëz.

Share