Programi për kthimin e refugjatëve dhe personave të shpërngulur nga komuna e Pribojit është pranimi i parë zyrtar i padrejtësisë së kryer ndaj boshnjakëve në Sanxhak

Qeveria e Republikës së Serbisë, në datën 29.03.2012, ka miratuar programin për kthimin e refugjatëve dhe të boshnjakëve të shpërngulur nga komuna e Pribojit në periudhën 1991 – 1999 me porosinë e qartë ”se kurrë më nuk do të përsëritet dëbimi dhe shpërngulja e qytetarëve të saj për shkak të kërcënimeve, frikës dhe rreziqeve objektive për jetën, siç ka ndodhur në rastin me qytetarët e kombësisë boshnjake të komunës së Pribojit“.

Share

Materijalne reparacije za povrede ljudskih prava u prošlosti

Objavljen je izveštaj Fonda za humanitarno pravo „Materijalne reparacije za povrede ljudskih prava u prošlosti”. Izveštaj se bavi praksom sudova u Srbiji u procesima sticanja prava na reparacije žrtava i porodica žrtava kršenja ljudskih prava. Dokument možete preuzeti ovde.

Objavljen je izveštaj Fonda za humanitarno pravo „Materijalne reparacije za povrede ljudskih prava u prošlosti”. Izveštaj se bavi praksom sudova u Srbiji u procesima sticanja prava na reparacije žrtava i porodica žrtava kršenja ljudskih prava. Dokument možete preuzeti ovde.

Objavljen je izveštaj Fonda za humanitarno pravo „Materijalne reparacije za povrede ljudskih prava u prošlosti”. Izveštaj se bavi praksom sudova u Srbiji u procesima sticanja prava na reparacije žrtava i porodica žrtava kršenja ljudskih prava. Dokument možete preuzeti ovde.

Objavljen je izveštaj Fonda za humanitarno pravo „Materijalne reparacije za povrede ljudskih prava u prošlosti”. Izveštaj se bavi praksom sudova u Srbiji u procesima sticanja prava na reparacije žrtava i porodica žrtava kršenja ljudskih prava. Dokument možete preuzeti ovde.

Share

Gjykata nuk e njeh të drejtën për kompensim të burgosurve nga Shlivovica dhe Mitrovo Polje

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) me datën 20.07.2011 ka marrë vendimin e Gjykatës Themelore Komunale në Beograd me të cilën hedhet poshtë ankesa kundër Republikës së Serbisë e ngritur nga FDH në dhjetor vitit 2007 në emër të Ahmet Kamenica dhe Selim Nuhanovic ish të robëruar nga kampi Shlivovica dhe Mitrovo Polje, për shkak të përgjegjësisë të shtetit për tortura të përjetuara në ato kampe.


Share