(srpski) PAMTIMO: Lovas 1991-2019.

(srpski) PAMTIMO: Lovas 1991-2019.

Në dispozicion në srpski.

Share

Tekstet shkollore të Kosovës e Serbisë përçojnë ndarjet nëpër klasa

Tekstet shkollore të Kosovës e Serbisë përçojnë ndarjet nëpër klasa

BalkanInsight_logo

Fëmijët shqiptarë dhe serbë të Kosovës shkollohen sipas sistemesh arsimore të ndryshme, duke përdorur tekste shkollore që ofrojnë versione të ndryshme të historisë dhe ndonjëherë përjetësojnë paragjykim etnik dhe ide nacionaliste, shprehen ekspertët.


Share