OJQ-të pretendojnë se strategjia e re e krimeve të luftës e Serbisë ka “të meta”

OJQ-të pretendojnë se strategjia e re e krimeve të luftës e Serbisë ka “të meta”

BalkanInsight_logo

Draft strategjia e prokurorisë serbe të krimeve të luftës për vitet 2018-2023 nuk përcakton përparësitë për gjykimet, treguesit për matjen e suksesit apo afatet për përmbushjen e objektivave, pretendojnë aktivistët e të drejtave të njeriut.

Drafti i strategjisë ende të papublikuar i prokurorisë së krimeve të luftës për pesë vitet e ardhshme – një kopje të së cilit BIRN e ka siguruar – ka tërhequr kritika nga grupet e të drejtave të njeriut që pohojnë se dokumenti nuk trajton siç duhet dështimin e vazhdueshëm të vendit për të ndjekur penalisht të dyshuarit e nivelit të lartë.

Share