Dosja: “Svetozar Andriq”

Dosja: “Svetozar Andriq”

Online razgovor SLIKA EN - 17Gjatë konfliktit të armatosur në territorin e Bosnje dhe Hercegovinës (BiH), Svetozar Andriq shërbeu si komandant i Brigadës së Parë të Këmbësorisë Biraç të Ushtrisë së Republikës Srpska (VRS) dhe, pas korrikut 1995, si zëvendës komandant dhe shef i Stafit Korpus të Drinës të VRS.

Dëshmitë e paraqitura në këtë dosje tregojnë se, që nga maji 1992, kur Andriqi urdhëroi “përzënien e popullatës myslimane” nga komuna e Zvornikut dhe ngritjen e kampit të Sushicës në Vlasenicë1, anëtarët e Brigadës Biraç, në mënyrë të pavarur ose në bashkëpunim me të tjera njësi ushtarake dhe policore kanë kryer krime të shumta në komunat e zonës së përgjegjësisë së brigadës. Dosja gjithashtu paraqet prova të rolit të Svetozar Andriqit në gjenocidin e kryer në Srebrenicë në korrik 1995.


Share