Thirrje për institucionet në Serbi për të mbështetur marrëveshjen për Kosovën

Thirrje për institucionet në Serbi për të mbështetur marrëveshjen për Kosovën

Saopstenje-alPresidentit të Republikës së Serbisë,
Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe
Asamblës Kombëtare

Ne, organizatat dhe individët e nënshkruar, i kërkojmë Presidentit të Republikës së Serbisë Aleksandar Vuçiq, Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe Kuvendit Kombëtar që të pranojnë propozimet në lidhje me ndërmarrjen e hapave të nevojshëm për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Institucionet e Republikës së Serbisë dhe përfaqësuesit e tyre, si bartës të funksioneve publike, janë të obliguara t’u garantojnë qytetarëve të tyre dhe gjeneratave të ardhshme zbatimin e plotë të marrëveshjeve të ardhshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Ky është një mundësi historike për autoritetet në Serbi dhe qytetarët e saj për të pranuar realitetin, si dhe për të hedhur themelet për ndërtimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, që do të ndryshonte përgjithmonë perspektivën e të gjithë Ballkanit. Çdo pamundësi për të biseduar me Prishtinën i ka rrënjët në të kaluarën tonë konfliktuale dhe është shumë e nevojshme që të gjejmë zgjidhje duke punuar në shkaqet që paraqesin vatrën e keqkuptimit tonë dhe kanë pasoja në jetën e përditshme të njerëzve.

Shoqëritë tona kanë nevojë për veprim politik të pjekur dhe të përgjegjshëm, i cili hap hapësirë për shkëmbim në të gjitha nivelet dhe ndryshimin e mënyrës së vendosur në të cilën ne e shohim njëri-tjetrin për më shumë se tre dekada. Ne e konsiderojmë të nevojshme që shërimi i përhershëm social të vazhdojë me procesin e ndërprerë të kërkimit të fatit të të vrarëve dhe të zhdukurve gjatë konfliktit të armatosur në Kosovë dhe të fillojë zbatimin e mekanizmave të drejtësisë tranzicionale në nivel institucional.

Institucionet e Serbisë duhet të jenë të vendosura, këmbëngulëse dhe të gatshme për të ndalur politikat dhe veprimet ekstremiste të grupeve dhe individëve të ndryshëm, duke përfshirë ato grupe dhe individë që veprojnë ose kanë vepruar me mbështetjen e autoriteteve në Serbi dhe që kërcënojnë paqen, të ardhmen evropiane të vendit dhe promovojnë shkeljen e të drejtave të njeriut, diskriminimin, urrejtjen dhe gënjeshtrat në hapësirën publike.

Negociatat evropiane ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe marrëveshja e paraqitur palëve negociuese duhet të komunikohen në mënyrë transparente dhe të gjitha informacionet relevante të bëhen publike. Marrëveshja e re është një mundësi e mirë për Serbinë që të kthehet dhe të ndërtojë një politikë pajtimi që do të ndërtojë marrëdhënie, do të ruajë paqen dhe do të forcojë sundimin e ligjit. Ato janë gjithashtu një mundësi për Serbinë që t’i tregojë botës se gatishmëria e saj për të ecur përpara reflektohet në guximin për të marrë vendime që kontribuojnë në zgjidhjen e konflikteve historike. Vetëm një kurs i tillë politik dhe social është garanci për të mos përsëritur konfliktet e së shkuarës dhe për të ndërtuar një të ardhme në të cilën nuk jemi kërcënim për njëri-tjetrin, por partnerë.

Nënshkruesit:

 1. Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut
 2. Heartefact
 3. Qendra për politikë praktike
 4. Civil Rights defenders
 5. Instituti për Çeshtje evropiane
 6. Iniciativat qytetare
 7. Gratë për paqe
 8. Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Serbi
 9. Optimizmi i ri
 10. Qendra për të Drejtat e Njeriut – Nish
 11. Konsultime për lezbiket
 12. Natasa Govedarica
 13. Qendra për dekontaminim kulturor
 14. Gratë në të zeza, Serbi
 15. Qendra e Beogradit për të Drejtat e Njeriut
 16. Fondi për të Drejtë humanitare
 17. Biljana Srbljanovic
 18. Svetislav Basara
 19. Atina – Shoqata e qytetarëve për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe të gjitha formave të dhunës me bazë gjinore
 20. Për KOMRA – Rrjet pajtimi
Share