(srpski) Kandić za N1: Mladić je u Srbiji prestao biti važan kad je postao senilan i star

(srpski) Kandić za N1: Mladić je u Srbiji prestao biti važan kad je postao senilan i star

Në dispozicion në srpski.

Share