(srpski) „Nismo bili krivi ni za šta, ali su zlo usmerili ka nama“

(srpski) „Nismo bili krivi ni za šta, ali su zlo usmerili ka nama“

Në dispozicion në srpski.

Share