(srpski) Srbija ne primenjuje odredbe Protokola I uz Ženevske konvencije

(srpski) Srbija ne primenjuje odredbe Protokola I uz Ženevske konvencije

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share