(srpski) Govor budućeg predsednika Srbije 11. jula u Srebrenici

(srpski) Govor budućeg predsednika Srbije 11. jula u Srebrenici

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share