(srpski) Karadžić kriv za genocid, kazna – 40 godina zatvora

(srpski) Karadžić kriv za genocid, kazna – 40 godina zatvora

Në dispozicion në srpski.

Share