(srpski) REKOM: U ratovima stradalo oko 130.000 ljudi

(srpski) REKOM: U ratovima stradalo oko 130.000 ljudi

Në dispozicion në srpski.

Share