Gjykata në mënyrë të kundërligjshme përjashtoi publikun nga gjykimi i Natasha Kandiqit dhe FDH-së pas padisë nga Shefi i Shtabit të Ushtrisë së Serbisë.

Gjykata në mënyrë të kundërligjshme përjashtoi publikun nga gjykimi i Natasha Kandiqit dhe FDH-së pas padisë nga Shefi i Shtabit të Ushtrisë së Serbisë.

Fond_Logo_200_200

Gjyqtarja Gordana Arangjelloviq, kryesuese e panelit gjyqësor në procedurën civile kundër Natasha Kandiq dhe FDH-së [padia e gjeneralit Dikoviq për shpifje dhe fyerje të nderit], në seancën e sotme (15.09.2015) mori vendim të përjashtojë publikun, me arsyetimin se salla është e vogël dhe se nuk ka vend për gazetarët. E paditura e parë, Natasha Kandiq, përfaqësuesja ligjor e FDH-së, Sandra Orlloviq dhe avokati Vlladimir Gajiq u larguan nga salla e gjyqit, duke thënë se vendimi nuk është bazuar në arsyet e përcaktuara me ligj dhe se paraqet një shkelje thelbësore të procedurës dhe parimeve të gjykimeve publike. Sot ishte planifikuar që Natasha Kandiq të shtroj pyetje gjeneralit Lubisha Dikoviq. Këtu mund të shihni padinë e dorëzuar nga Lubisha Dikoviq si dhe procesverbalin e seancës të mbajtur më datën 18.02.2015 dhe 19.05.2015.

Share