Drejtë Strategjisë në procedimin e krimeve të luftës në Serbi-Sesioni prezantimi i gjykimeve për krime lufte në publik

Drejtë Strategjisë në procedimin e krimeve të luftës në Serbi-Sesioni prezantimi i gjykimeve për krime lufte në publik

post_Sesija_-predstavljanju_sudjenjaTë hënën me datën 21 nëntor 2014 në Qendrën Mediale në Beograd është mbajtur sesioni i pestë konsultativ në lidhje me zhvillimin e propozimit strategjik për procedimin e krimeve të luftës në Serbi. Takimi i është përkushtuar zhvillimit të propozimit strategjik për procedimin e krimeve të luftës në publik.

Në takim morën pjesë përfaqësuesit e Prokurorisë së Krimeve të Luftës të Republikës së Serbisë (PKL), Gjykatës së Apelit në Beograd, Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), ekspertë ligjorë dhe përfaqësuesit e viktimave të krimeve të luftës.

Pjesëmarrësit diskutuan rreth praktikes aktuale në lidhje me prezantimin e gjykimeve për krime lufte në publik, bashkëpunimit mes shërbimit për informim të organeve gjyqësore dhe përfaqësuesve të publikut profesional, anonimizimin e aktgjykimeve, mundësisë së transferimit të gjykimeve të krimeve të luftës në media dhe çështje të tjera relevante.

Rekomandimet e pjesëmarrësve do të inkorporohen në Propozimin Strategjik në lidhje me procedimin e krimeve të luftës në Serbi në periudhën prej 2015 deri në vitin 2025, cilat do të dorëzohen Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Serbisë deri në fund të vitit 2014.

Share