Filmi “Fëmijët Pas Luftës”

Filmi “Fëmijët Pas Luftës”

Filmi “Fëmijët Pas Luftës” është prodhuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare, pas diskutimit, të organizuar në Beograd më 19 dhjetor, 2013. Shtatë të rinjë nga Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova dhe Serbia, të cilët mbijetuan krimet dhe tragjeditë personale vetëm ose së bashku me familjarët e tyre, morën pjesë në tryezën e rrumbullakët. Në tryezën e rrumbullakët morën pjesë 40 studentë të rinj të shkollave fillore dhe të mesme dhe studentë të universitetit nga Serbia.

Share