(srpski) Hag kažnjava vojnike, a oprašta generalima

Në dispozicion në srpski.

Share