Intervju: Nataša Kandić, povodom dve decenije Fonda za humanitarno pravo

 

Srbija je lepo upakovana bomba

Uskraćeno znanje o tome šta se dogodilo, prikrivanje žrtava, neznanje o žrtvama, nepostojanje imena, razlozi su koji stalno podstiču nove zločine. Odatle i moja stalna preokupacija da se žrtve imenuju, da to može biti taj instrument koji na Balkanu može da spreči poricanje, laž, manipulaciju brojkama

Share