FDH-QY-028 FONDI: Materiale gjyqësore nga gjykimet e pjesëtarëve të togës 177 të detashmentit ushtarak territorial, Pejë, të Ushtrisë së Jugosllavisë, për krime të luftës kundër të burgosurve të luftës në fshatin Qyshk në Kosovë

PERIUDHA: 2011-2012

BURIMI PRIMAR: Paneli për krime të luftës i Gjykatës së Qarkut në Beograd, Republika e Serbisë.

VËLLIMI DHE MEDIUMI:  2 kuti arkivore

PËRMBAJTJA:  Fondi përmban dokumentacion gjyqësor dhe transkripte të gjykimeve të pjesëtarëve të togës 177 të detashmentit ushtarak territorial, Pejë, Toplica Milladinoviqit, Sreqko  Popoviqit, Slavisha Kastratoviqit, Boban Bogiqeviqit, Zvonimir Cvetkoviqit, Radoslav Brnoviqit, Vidoje Koriqaninit, Veljko Koriqaninit, Abdullah Sokiqit, se në fshatrat Qyshkë, Zahaq dhe Pavlan kanë kryer krime të luftës të vrasjes, të dëbimit dhe të plaçkitjes së popullatës civile të kombësisë shqiptare..

SISTEMI I RENDITJES:  Kronologjik, sipas datës

Pritet zmadhimi i fondit

GJUHA: Serbe

Share