FHP-BY-029FONDI: Materiale gjyqësore nga gjykimet e pjesëtarëve të MPB-së të Serbisë për krime të luftës kundër të burgosurve të luftës në Petrovo Selo në Serbi

PERIUDHA: 2009-2010

BURIMI PRIMAR: Paneli për krime të luftës i Gjykatës së Qarkut në Beograd, Republika e Serbisë.

VËLLIMI DHE MEDIUMI:  2 kuti arkivore

Përmbajtja: Sreten Popoviq dhe Millosh Stojanoviq, pjesëtarë të MPB-së së Serbisë, janë akuzuar se në muajin korrik të vitit 1999 në Petrovo Selo, Serbi, pjesëtarëve të njësisë vullnetare të brigadës Atlantiku në shërbim të UÇK-së në Kosovë, Ali, Agron dhe Mehmet Bytyqi ua kanë privuar të drejtën e gjykimit të drejtë dhe të drejtën e gjykimit të ndershëm, kurse pastaj i kanë privuar nga jeta me pushkatim.

Fondi përmban dokumentacionin gjyqësor (procesverbalet mbi marrjen në pyetje/hetimin e të akuzuarve dhe të dëshmitarëve, shënimet zyrtare shënimet zyrtare shënimet zyrtare shënimet zyrtare shënimet zyrtare, raportet e ekspertëve mjekoligjor) si dhe transkriptet nga gjykimi.

SISTEMI i RADHITJES:   Kronologjik, sipas datës

Pritet zmadhimi i fondit

GJUHA:  Serbe

bottom� 0t�89ang=EN-GB style=’font-family:”Georgia”,”serif”; color:#444444;mso-ansi-language:EN-GB’>•  Slobodan Davidović Case – Zagreb County Court,  Republic of Croatia,
September 8th,  2005 – December 16th, 2005.
•  Slobodan Medić et al Case – court documents –  War Crimes Chamber of the District Court in Belgrade , Republic of Serbia, December 20th, 2005 – March 15th, 2006.
• Photos of members of the “Scorpions” unit.

 

Box no. 2

•  Slobodan Medić et al Case – court documents –  War Crimes Chamber of the District Court in Belgrade, Republic of Serbia, April 11th, 2006 – July 5th, 2006.

Box no. 3

• Slobodan Medić et al Case – court documents –  War Crimes Chamber of the District Court in Belgrade,  Republic of Serbia, photos, report by the Military History Institute in Belgrade, verdict.

February 22nd, 2006 – September 17th, 2007

Share