Tomislav Stojkoviq nuk është i denjë për të qenë gjykatës i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Serbisë

Fondi për të Drejtën Humanitare, në datën 11 shkurt të vitit 2011 e ka filluar iniciativën për shkarkimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Serbisë, Tomislav Stojkoviqin për shkak të dyshimit se është i përfshirë në rrëmbimin e avokatit Teki Bokshi, shqiptar nga Kosova. Në iniciativë e vet, të dorëzuar ish kryetarit të Republikës së Serbisë, Boris Tadiqit, ish kryetares së Kuvendit Popullor Slavica Xhukiq-Dejanoviq, ish ministres së Drejtësisë Snezhana Maloviq, ministrit të Punëve të Brendshme Ivica Daçiqit dhe Asamblesë së Përgjithshme të Gjykatës së Kasacionit të Serbisë, FDH ka kërkuar shkarkim të gjykatësit Stojkoviq dhe konfirmim të përgjegjësisë së tij penale.

Share