Rasti Kleçka: Ka fituar ligjshmëria, por jo drejtësia

Fondi për të Drejtën Humanitare ka publikuar analizën nga procesi gjyqësor për krime të luftës “Arben Krasniqi dhe të tjerët” i njohur si “Rasti Kleçka”.

Raportin analitik “Rasti Kleçka – ka fituar ligjshmëria, por jo drejtësia”.

Share