Dosja e Ljubisha Dikoviqit

  Fondi për të drejtën humanitare publikon dosjen “Lubisha Dikoviq.” Në këtë dokument paraqiten faktet mbi  trajtimin e ish-komandantit të Brigadës së 37-të të motorizuar gjatë luftës, si dhe evidencën e TPNJ për  krimet e luftës të kryera në zonën e përgjegjësisë të  komandantit të luftës Lubisha Dikoviq. Dosjen mund ta shkarkoni.

 Dosja e Ljubisha Dikoviqit

Share