Intervju Nataše Kandić, izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo (FHP) Beograd, Oslobodjenje, 03.02.2010. godine

Në dispozicion në srpski.

Share