Izjava Nataše Kandić televiziji B92

Në dispozicion në srpski.

Share