Zëri: Fond za humanitarno pravo publikovao je izveštaj o problemima koji preokupiraju etnicke zajednice Srpska vlada nastavlja da drži kosovske Srbe kao taoce

Në dispozicion në srpski.

Share