Koha ditore: Del Ponte i shepëton përkohësisht ”ndëshkimit” të Kuvendit

Kërkesa për nxjerrjen e një deklarate politike apo ngrittjes së ndonjë padie ndaj ish-kryeprokurores së Tribunalit të Hagës. Carla del Ponte, per ”shpifjet” që i ka bërë në emër të UÇK-së në librin ”Gjhu: Unë dhe kriminelet”, është lënë për t’ u shqyrtuar javën e ardhshme.

Preuzmite kompletan tekst

Share